КОНКУРС

„Изкуството на АЕГ“ - 2020

ФОТОГРАФИЯ

Тема: Моето любимо кътче в училище и моето „най-любимо“ такова

Условия за участие:

В конкурса могат да участват любители – фотографи в три възрастови категории:

            І група VІІІ  – ІХ клас

            ІІ група – Х – ХІІ клас

            ІІІ група – учители

            Снимките трябва да са свързани със:

– училището;
– учители и заобикалящата ги среда;
– извънкласни занимания свързани с училището;

Всеки участник може да участва в конкурса максимум с две фотографии.
За участие се приемат черно-бели и цветни фотографии без ограничения на формата! Необходима придружаваща информация:
трите имена на участника, клас;

            Фотографиите се приемат до 10.12.2020 г. на e-mail адрес: aeg_bs@abv.bg

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Тема: Моят любим учител и моят „най-любим“ учител 

Всеки участник в конкурса трябва да донесе не повече от две рисунки в размери 35/50, А3, без паспарту, като може да ползва всякакви техники и материали.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо:

        трите имена на участника, клас;

Снимките трябва да са свързани със:

– училището;

– учители и заобикалящата ги среда;

– извънкласни занимания свързани с училището;

            Класирането ще се извърши в три възрастови групи:

            І група – VІІІ-ІХ клас          

            ІІ група –  Х – ХІІ клас

            ІІІ група – учители                          

            Творбите да се предадат до 10.12.2020 г. на г-жа Златка Коева

С творбите, класирани на призови места, в конкурса ще бъде организирана изложба. Участниците ще бъдат наградени на специална церемония – подробностите по церемонията търсете на сайта на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас след 15 .12.2020 г.

Творби, които не отговарят на регламента няма да бъдат класирани.

Творбите се оценяват от няколко членно жури от избрани учители и ученици.

Творбите не се връщат.

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени предметни награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Класираните автори ще получат дипломи.

Класирането в двата раздела ще бъде публикувано на сайта на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас.