„Крадецът на праскови“ в диалога на изкуствата

На 18.04.2024 г. в Актовата зала на АЕГ „Гео Милев“ се проведе открит урок по български език и литература на тема: „Крадецът на праскови“ в диалога на изкуствата. Г-жа Даниела Денева прие педагогическото предизвикателство да ангажира с участие всички ученици от XI е клас и четири ученички от XI г и XI д клас. В допълнителните часове за консултации съвместно бяха разработени разнообразните дейности, предвидени в урока – изработване на мащабна колективна презентация, работа в екипи, подготовка за художествено пресъздаване със средствата на изобразителното изкуство.

Покана беше отправена към ръководството на АЕГ „Гео Милев“, към учителите и към родителите. Поканените уважиха с присъствието си събитието, като г-н Горанов и г-н Божков осигуриха техническата поддръжка с новата озвучителна апаратура.

За артистичната атмосфера на урока се погрижиха водещите – Даниела Петкова и Даниил Литкин, а за цялостното настроение, породено от изкусителната задача за това невероятно пътуване в света на литературата, кинематографията и изобразителното изкуство, съдейства всеки един от учениците със собствено представяне.  

Признание за г-жа Денева бяха топлите и сърдечни думи на родителите и думите на самите ученици: „Това е едно от най-смислените и стойностни  произведения, които някога сме чели – проникване в събитията, героите и описанията. Повест за любовта, която успява да открадне, да спаси духа дори и от смъртта“.