Креативното мислене в обучението по английски език.

На 21 юни 2023 г.,  АЕГ „Гео Милев“ със съдействието на РУО-Бургас проведе открит урок на тема: ‘‘Креативното мислене в обучението по английски език.“ Този метод включва в себе си редица процеси – намиране и рамкиране на проблеми, емпатия, търсене на идеи, тестване и оценяване.

Участници в открития урок, който протече под формата на състезание, бяха ученици от IX а, б, в и г клас, заедно с техния учител по английски език Катерина Атанасова. Урокът започна с кратка презентация за креативното мислене и след това премина към самото състезание по отбори. Проблемът, който учениците трябваше да разрешат, беше свързан с ученическите униформи. Домакини на събитието бяха г-жа Петя Петрова – началник на РУО-Бургас и г-жа Жанета Димитрова – старши експерт по чужди езици и г-жа Жаклин Нейчева – директор на АЕГ „Гео Милев“. Присъстваха учители по английски език от всички училища в Бургас, както и Кейдия Кинг – американски помощник-учител по програма Фулбрайт в АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас.

Блестящото представяне на учениците от IX клас се дължи на тяхната креативност, на отличните им езикови умения, на задълбочените им познания по английски език, както и на професионалната им подготовка по езика в VIII и IX клас.

В края на урока отборите и техният учител г-жа  Катерина Атанасова приеха с ентусиазъм предизвикателството, което г-жа  Петрова им отправи – да участват в състезание по английски език между училищата в Бургаска област през следващата учебна година.