НАГРАДА НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ

Повод за гордост през тази учебна година е достойното представяне на АЕГ „Гео Милев“ на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Състезанието се проведе в гр. Добрич на 19.X.2022 г., като в него взеха участие над 50 училища от цяла България. Резултатите бяха оповестени едва в края на месец ноември, а грамотите и наградите пристигнаха по места в началото на месец декември, за да зарадват щастливите победители!

Във възрастовата група от VI до VIII клас участваха общо 25 училища от различни градове в България – всяко с по един кандидат, излъчен като победител на регионално ниво за дадена област. Бургаска област бе представена от наш изявен ученик – Петър Петров от VIII „д клас в АЕГ „Гео Милев“, който спечели почетното IIIто място! ЧЕСТИТО ПОСТИЖЕНИЕ на оратора!

Петър бе удостоен с грамота и награда от Министерството на Образованието и Науката. Гордеем се с достойното представяне на даровития ни ученик, който участва и в Клуба за Интернет проучвания и ораторско майсторство към гимназията. Благодарим и на преподавателя Валентина Атанасова, учител по английски език и класен ръководител на VIII „д“ клас, за старанието и усилията по време на подготовката на ученика за националното състезание.

 

            Още веднъж – поздравления на Петър за труда и ентусиазма!
            Желаем му нови успехи и призови места в бъдеще!