На вниманието на зрелостниците.

Уважаеми зрелостници,

Тези от вас, които желаят да си разгледат изпитните работи от ДЗИ-майска сесия, могат да го направят като си подадат заявление в канцеларията на гимназията – стая 122. В заявлението е необходимо да посочите входящ номер от служебната бележка и коя изпитна работа искате да разгледате.

След входиране на заявлението ще може да разгледате работите си в стая 202 при г-жа Соня Бъчварова както следва:

Вторник –          от 13:00 – 15:00ч

Сряда –             от 09:00 – 15:00ч

Четвъртък –      от 09:00 – 15:00ч

 Влизането става по един. Нямате право да снимате или разпечатвате изпитните работи.