Обръщение

Уважаеми колеги, родители и ученици,

Ние, учителите от АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас, вярваме, че училището е пространство, в което се определя посоката на живота на всеки човек. А учителите са ключови фигури в определянето на тази посока в нейната морална перспектива. Те имат неимоверно трудната задача не само да обучават, но и да възпитават.

Създаването на защитена и смислена среда в АЕГ „Гео Милев“ за нас е кауза. Затова считаме, че учителите трябва да получават уважение, подкрепа и съдействие в сложния процес на работа с младите хора. Положителен резултат може да има само тогава, когато в този процес ученици, учители и родители обединяват усилията си в конструктивно сътрудничество.

Във връзка с неистините, които се разпространяват в социалните мрежи, желаем да изразим безусловната си подкрепа на г-н Митко Бакърджиев – дългогодишен учител по география и икономика и история и цивилизации. Считаме за недопустимо да се опетняват името и професионалният авторитет на нашия колега чрез отправяне на заплахи за саморазправа и тиражиране на неверни твърдения в публичното пространство. За съжаление, според действащата към момента Наредба за приобщаващото образование у учениците се създава илюзия за безнаказаност, а учителите се чувстват незащитени от различни форми на агресия, какъвто е и случаят с преподавателя от нашата гимназия.

Г-н Бакърджиев е доказал, че да бъдеш учител е не само професия, а и призвание, двигател както за усвояване на знания и формиране на умения у учениците, така и за тяхното личностно изграждане. Свидетелство за това е реакцията на настоящи и бивши възпитаници на гимназията ни, които вече са подготвили подписка в защита  на любимия си преподавател и обръщение към  обществеността на нашия град. 

Вярваме, че всеки следва своя морален компас по пътя си, а целият колектив на АЕГ „Гео Милев“ има една обща цел и тя е нравственото възпитание на децата ни, нашето бъдеще!