ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

На 5 април в Актова зала на АЕГ „Гео Милев“ се проведе открита дискусия на тема „Аз знам, че нищо не знам“ – организирана от Николай Георгиев, учител по философия. На събитието присъстваха Петя Петрова – Началник на РУО- Бургас , Веселка Тодорова – Старши експерт по Обществени науки, гражданско образование и религии, учители и ученици от училищата СУ „Христо Ботев“- гр. Айтос, ПГЧЕ „В. Левски“- гр. Бургас, СУ „Св.св. Кирил и Методий“- Бургас, СУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. Карнобат, СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат и СУ „Христо Ботев“-  гр. Сунгурларе

Събитието беше предвидено и се състоя като дискусия между учениците от АЕГ и публиката. Увлекателно, атрактивно и много премерено бе участието на водещия- г-н Георгиев, който демонстрира свободата на мислене и добрите презентационни умения на възпитаниците сиПознанието е основен аспект от философската мъдрост, а незнанието е признание за човешките провали. По своята същност философията е критическо мислене, а отказът от него разрушава връзките ни със света.  

Опирайки се на цитата от великия философ Сократ, ученици от 10. клас презентираха „познавателни провали“ – представиха социални абсурди под формата на снимки, улични табели и примери от нашето ежедневие, които да ни накарат да се замислим за същността на нещата. Цялата дискусия протече под надслова „Познай себе си“ и ни показа как лесно можем да бъдем манипулирани, ако не се научим да филтрираме информацията, която ни се представя.  

На финала фокусът се постави върху умението на хората за критическо мислене и как то да бъде изградено без да пренебрегнем предметното знание, защото усвояването на нови знания е предпоставка за формирането му.