Португалският културен център дари нови учебни материали и художествена литература

По случай празника на португалския език, Португалският езиков и културен център „Камойш“ предостави на Английската гимназия учебни материали и книги, с които да стимулира изучаването на португалски език в училището, както и да популяризира богатата култура на Португалия. Речници, граматики и книги ще бъдат достъпни до всички ученици и учители, които искат да обогатят своите знания в културно и езиково отношение.