ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА на КЛУБ „УЧЕБНА КОМПАНИЯ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

         Първата по-мащабна представителна изява на Клуб „Учебна компания – предприемачество“ приключва днес с добър финансов резултат само три месеца след създаването на УК „Reborn“ в Английска езикова гимназия „Гео Милев”-Бургас.
         В периода 17.12.2019-20.12.2019г. бе проведен ВЪТРЕШЕН УЧИЛИЩЕН ПАЗАР, първа по-голяма публична изява на клуба, чието ядро се явява Учебна компания „Reborn“. Бизнес дейността се изразяваше в производство на стока (собствена ръчно изработена продукция), подреждане на фирмен щанд на УК „Reborn“ във фоайето на гимназията и извършване на продажби. Дейността бе демонстрация на наученото в компанията: организиране на производство и продажба на стоки, работа по отдели, ефект от проучването на интереса на клиентите и постоянното обогатяване на асортимента, привличане на клиенти, финансов оборот на фирмата, отношението приход-разход-печалба, водене на касов отчет, лоялност на партньорите към фирмата и качество на партньорството. Щандът бе с регламентирано работно време, като партньорите и доброволците се включваха само по няколко часа, за да не пречи бизнес дейността на учебните занятия и на изпълнението на ученическите задължения.
        Представителната изява научи партньорите, че не само печалбата трябва да бъде тяхна цел, а и изграждането на умения за екипна работа, както и лоялността към фирмата; че качеството на екипа определя бизнес успеха, че за да се отчете печалба, трябва да се работи здраво; че приходите не са печалба, докато не се извади сумата на направените разходи; че за да има по-голям оборот, трябва да се произведе повече стока.
Най-важните изводи от първата по-мащабна представителна изява на УК „Reborn“ бяха, че не е лесно да се произведе добра стока, да се задоволят всички нужди на клиентите, които очакват не само качество на по-ниска цена, но и високо ниво на обслужването, а също, че предприемчивостта, трудът и креативността винаги се възнаграждават с успех, когато са вложени усилия и е отделено достатъчно време.
Поздравления за бизнес партньорите в УК „Reborn“, които се проявиха като истински млади предприемачи: Алекс Желязков, Беррин Йешил, Михаела Цвяткова, Николай Янев, Атина Томова, Вероника Нейкова, Александър Иванов, Тина Гърненкова, Десислава Георгиева, Мартин Пеев, Мартин Вълканов, Николай Николов и Антон Чавдаров! Благодарности и към нашите доброволци Силвия Лапчева и Деница Маринчева!
Призоваваме училищната общност да ни подкрепи отново и в последния ден на нашия ВЪТРЕШЕН УЧИЛИЩЕН ПАЗАР!