Представяне на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“ пред училищната общност на АЕГ „Гео Милев“

В периода 22.02.2023 г. – 27.02.2023 г. бяха изпълнени редица дейности, свързани с информационна кампания, организирана от МОН за запознаване на училищните общности в частност общността на АЕГ „Гео Милев“ с новата единна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“, създадена от „Консорциум Дигитална раница“ ДЗЗД, състоящ се от компаниите „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Кейсием“ ООД. Проектът, по който е създадена платформата, е  BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Успоредно с подготвянето и отбелязването на Патронния празник на АЕГ „Гео Милев“, учителите запознаха родители и ученици с възможностите на образователната платформа чрез модула за комуникация на електронния дневник. Всеки родител и ученик поотделно получиха кратка и ясна информация относно „Дигитална раница“ и кратък алгоритъм за регистрация и метод на влизане в платформата. В  платформата има разработени пълноценни ръководства, които спомагат за запознаването с нея.

Ръководството на АЕГ „Гео Милев“ организира и събитие с цел обстойно запознаване на учителския колектив с визията и възможностите на „Дигитална раница“, наблягайки на възможността за създаване на интерактивни уроци, използвайки 3D модели – част от библиотеките на Mozaik и разбира се, предоставените функционалности, касаещи улеснението при организиране и координиране на уроци при обучение в електронна среда и смесено такова.