Професионално информиране, консултиране и ориентиране

На 11.02.2020 г се проведе среща на ученици от 11 и 12 клас на АЕГ „Гео Милев“ с представители на Дирекция „Бюро по труда” – Бургас .

В рамките на срещата  учениците се запознаха с условията за регистрация в ДБТ,  научиха повече за възможностите, които институцията предлага на своите клиенти, а именно – консултиране и насочване към подходящи работни места, включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, възможности за обучение и работа в чужбина по програма EURES, действащи схеми по ОП”РЧР”, насочени към младежи.

Представено  им бе „Ателие за търсене на работа” –  форма на групова работа, която предлага теми, свързани с подготовката на търсещите работа лица за кандидатстване, като „Източници на информация за работни места”, „Подготовка на документи за кандидатстване – автобиография и мотивационно писмо”,

„Подготовка за интервю с работодател”, „Формиране на меки умения” и др.

        На срещата присъства и специалист човешки ресурси – Велина Лукова от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД – летище Бургас, която представи възможности за временна заетост в кампания „Сезон 2020“.