Свободно място в 10 клас

Свободно място в 10 клас за учебната 2023-2024 година  – Английски език/Китайски език

Подаване на документи ще става в срок до 24.11.2023г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).

Класирането ще се извърши по бал.

Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

2. Оригинал на свидетелство за основно образование

Резултати от конкурс за свободно място