Свободно място в 9 клас

Свободно място в 9 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език 

 Подаване на документи ще става в срок до 19.04.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията ( попълва се на място )

2. Свидетелство за основно образование

Резултат от конкурс за свободно място в 9 клас