Свободно място в 9 клас

Свободно място в 9 клас за учебната 2023-2024 година  – Английски език/Немски език/Графичен дизайн

Подаване на документи ще става в срок до 14.02.2024г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).

Класирането ще се извърши по бал.

Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование