Свободно място в 11 клас

Свободно място в 11 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии

Подаване на документи ще става в срок до 15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео
Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). 
 Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

2. Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап