Среща между председателите на ученическите съвети в гр. Бургас

На 11.12.2020г. се проведе среща между председателите на ученическите съвети в град Бургас. Срещата беше организирана от детските омбудсмани на града и се проведе онлайн. Дискусията се състоеше в обсъждане на учебния процес по време на дистанционното обучение. Председателят на ученическия съвет на гимназията ни – Розали Павлова защити достойно имиджа на училището. Тя изтъкна неоспоримите успехи на отбора ни по дебати, отбора по волейбол, учениците от кръжока по изобразително изкуство. Розали сподели за отдадеността и усърдния труд от страна на преподавателите в Английската гимназия. За пореден път училището ни направи отлично впечатление и доказа, че е най-доброто място за развитие на амбициозни и талантливи ученици.