Съобщение

Датата и началото на събитието по случай 50 години АЕГ „Гео Милев“ – „Състезание по природни науки /биология, физика, химия/“ се променят на 23.04.2021 г. от 11:00 ч.