Съобщение

Предвиденият в програмата по отбелязване на 50 години АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас на 29.04.2021 г. баскетболен двубой между ученици на АЕГ е отменен поради ограничителния характер на заповед РД-01-220/08.04.2021 г. на проф. д-р Костадин Ангелов, дм. – Министър на здравеопазването.