СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми зрелостници,

Дипломите за Средно образование ще се раздават на 20.06.2023г. – вторник по график както следва:

Актова зала:

От 9 часа – 12 Е – Боян Колев

От 10 часа – 12 Б – М. Бакърджиев

От 11 часа – 12 А – Даниела Василева

            Творческа стая:

От 9 часа – 12 Д – А. Хаджирачева (замества Т. Шурелова)

От 10 часа – 12 В – Г. Маринова

От 11 часа – 12 Г – А. Хаджирачева

Дипломите се получават лично срещу подпис. При невъзможност може упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, в което да е посочено, че трябва да послужи за получаване на Диплома за средно образование.

Тези, които не успеят да получат дипломите си в посочения ден, ще могат да ги вземат от учебен отдел в рамките на работното време като се спазват посочените вече изисквания.

Моля спазвайте графика!