УС на АЕГ на „Ученически съвети  – успешни дейности и практики“

Ученическият съвет на АЕГ „Гео Милев“ участва в първия по рода си ученически форум „Ученически съвети – успешни дейности и добри практики“, организиран в гр. Бургас от кмета на града Димитър Николов. Събитието се проведе в Конгресния център, а целта бе учениците на 34 ученически съвета от морския град да представят своите инициативи и планове, свързани с подобряване и развитие на образователната среда. Форумът предостави възможност на младите хора да се срещнат, обменят опит и да генерират нови идеи за по-доброто си развитие в училище.

Първата част от мероприятието представи дейности и добри практики, осъществени от младежите и идеи, които са заложени да реализират в бъдеще.

Презентатор на Английската гимназия бе Александър Иванов, възпитаник от 11. клас. Той запозна аудиторията с успешните практики на училището – част от тях, свързани с доброволчество, дарителски кампании, вътрешни конкурси, създаване на социални мрежи. Заедно с Алекс на мероприятието присъства и Христо Петев, единадесетокласник и председател на Ученическия съвет към гимназията. Той се включи във втората част на форума – участие в кръгли маси, които имаха  за цел да генерират идеи.  Представителите на ученическите съвети се обединиха около няколко инициативи за реализиране – събиране на средства за възрастни хора и деца в нужда,  рециклиране на хартия, подкрепа на бездомни животни, парад на държавите, опознаване на различни етноси.

 

Господин Николов бе впечатлен от представянето на младите хора на Бургас. Той заяви, че е готов да създаде ученическа онлайн платформа, която да служи за споделяне и реализиране на още по-добри идеи, свързани с града. Учениците почувстваха подкрепата  му и се заредиха с още по-голям ентусиазъм, след като чуха, че Общината е готова да организира ученически фестивал още през предстоящия летен сезон.