Учебна компания „Green Reborn“ продължава традицията в обучението по предприемачество

Видеоклип от представянето на УК „Reborn“

Учебна компания „Green Reborn“ (Клуб „Екологично предприемачество“) продължава новосъздадената от УК „Reborn“ през миналата година традиция в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ да се провежда обучение по предприемачество.

През учебната 2019/2020 УК „Reborn“ премина успешно програмата „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт България и постави началото на бизнес обучението в АЕГ „Гео Милев”. Ученическата фирма получи признание за дейността си и приключи стопанската година с голям актив от награди: Специалната награда по Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ (JA България, JA Europe и Европейския институт за иновации и технологии „Суровини“- EIT Raw Materials) за продукта „Зелена къща – оранжерия за градско земеделие“, отличия от състезания и лагери – 3 първи, 2 втори и 1 трето място. Награда за работата си получи и учителят консултант на  УК. През лятната ваканция трима наши представители положиха успешно международен изпит и притежават ESP Сертификат за предприемачески умения (Предприемачески умения Pass). На 12 август 2020 УК „Reborn“ взе участие и в инициативата Първи Младежки Startup Фест-Бургас. Вицепрезидентът Алекс Желязков (XII д) и Беррин Йешил (XIIг) представиха достойно целите на компанията, бизнес идеята, продуктите и успехите ни.

През настоящата 2020/2021 година, когато се учреди новата компания  на АЕГ „Гео Милев”- „Green Reborn“, тя развива дейност в две тематични направления: „ЕИТ Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“ и „NN Социално предприемачество“. Бурно бе началото на новата стопанска година. Досега взехме участие в различни дейности по основните направления: Програма „Суровини“ (Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“), Програма „Социално предприемачество“ (Проект „Социално отговорен бизнес“) и Програма „Практични Финанси“ (Проект „Знания, които променят живота“). Няколко важни събития белязаха стремителното начало на УК „Green Reborn“.

След лична покана от Мария Габриел (Комисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж) Алекс Желязков от XIIд взе участие в Digital Education Hackathon-2020, водеща инициатива на Плана за действие в областта на цифровото образование на Европейската комисия. Събитието се проведе онлайн на 12.-13.11.2020. То бе организирано от Централния офис на Junior Achievement за Европа в Брюксел под надслов „Да развием любопитството и дългосрочния интерес към STEM дисциплините!“. Дигиталният Образователен Хакатон-2020 бе събитие по инициатива на плана на Европейската комисия за активно дигитално образование. На 11 отбора от Европа и Уганда бе поставен казус – Как да се промотира и ефективно да се използва STEM образованието в дигитална среда по иновативен начин? Участниците, разделени по държави, съставиха и представиха пред жури своите решения и проекти. В българския отбор бяха ученици от София, Варна и Бургас. Главният изпълнителен директор на JA Europe Салваторе Нигро поздрави участниците за усърдната работа. Алекс Желязков вече е официален алумни на JA Bulgaria, което е голяма чест за него и за  УК „Green Reborn“.

На 16.11.2020 Александър Иванов от XIа,  Тина Гърненкова от XIг и Кирил Койчев от XIд  участваха онлайн в Иновационен лагер за генериране на идеи по основното ни тематично направление „ЕИТ Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“.

От средата на месец ноември всички ученици от УК имаха възможност да се включат в инициативата „Социално отговорен бизнес“, като решат практически ориентиран електронен тест по проблематиката. Тестът се състои от 30 въпроса, като има 45 минути за неговото решаване. Въпросите имат по 1 верен отговор и всеки ученик има право да реши теста само веднъж. Тестът е отворен до 31.12.2020, като постигналите резултат по-висок от 80% верни отговори млади предприемачи ще получат сертификат след изтичането на крайния срок. Успешно издържалите теста ученици ще могат да се включат в Международното онлайн състезание „Социални иноватори“.  Досега от 11-те партньори от УК „Green Reborn“ 5-ма приключиха с резултат над 80%, а на 2-ма не им достигат 1-2 точки.

Вероника Нейкова и Константин Хаджиилиев от XI г, Виолета Ершова от XIд, Антон Чавдаров от XIе и Беррин Йешил от XIIг взеха участие в NN лагер „Социални иноватори“, който е по второто ни тематично направление – „NN Социално предприемачество“.  Лагерът се състоя на 27.-28.11.2020 и се проведе в дигитален формат в MS Teams. Той бе насочен само към учебните компании. Организаторите (NN Bulgaria и JA Bulgaria) бяха предвидили работа в екипи, като всяка учебна компания се представи с един отбор от петима души, които имаха възможност да развият предприемаческите си нагласи и умения, да се мотивират, да проявят своята иновативност и креативност. По време на участието си отборите развиха своята екипност и получиха менторска подкрепа от доброволци на NN Bulgaria и JA Bulgaria. Участниците трябваше да валидират идеята си за създаване на социално ориентиран бизнес и да подобрят предварителния бизнес план на УК, да оформят финални презентации, които да представят пред жури. В края на лагера учебните компании представиха разработките си за 3 минути, а след това 2 минути отговаряха на въпросите на журито. Специални поздравления за Виолета, Антон и Константин! За тях това бе първото подобно участие. Благодарности към Вероника, която бе единственият ни представител с опит в иновативен лагер и влезе в ролята на капитан на отбора! Тя успя да създаде необходимата организация и да мотивира екипа за работа.

На 11.12.2020 в АЕГ „Гео Милев“ приключихме първия етап на онлайн обученията на ученици от Европейския съюз по дисциплините „Дигитални умения“, „Предприемачество“ и „Кръгова икономика“ (модули на Международния проект „Girls go circular“). Всички, които проявиха активност, вече получиха своите сертификати в областта на предприемачеството и кръговата икономика. Обучителната програма „Girls Go Circular“ е на European Institute of Innovation and Technology (EIT). Тя е част от инициативата Cross-KIC Skills for Future, свързана с необходимостта да се преодолее разликата между половете по отношение броя на жените, които са активни в цифровия и предприемаческия сектор в Европейския съюз. Нашите възпитаници участваха в пилотния проект, който проучи в по-малък по мащаб експеримент как да продължи  един нов важен проект на Европейската комисия. Учителят консултант на  учебната компания премина обучение за работа по проекта. На 01.12.2020 проведохме началното обучение по Проект „Girls go circular“ с четири момичета от УК, които вече са сертифицирани успешно. Тина Гърненкова от XIг, Виолета Ершова от XIд, Вероника Нейкова от XIг и Пламена Стаматова от XIа клас смело приеха предизвикателството и преминаха в рамките на 3 часа 3-те планирани курса. Така те се наредиха сред първите в Европейския съюз, работили по големия проект, който предстои догодина да бъде развит и допълнен, за да обхване хиляди ученици. На 02.12.2020 в Проект „Girls go circular“ се включи и XIд клас. Няколко ученици направиха отделни модули, а други продължиха до края на курса самостоятелно. Бионсе Бутева, Божидар Колев, Велина Минкова, Ива Дражева, Камелия Енева, Кирил Койчев, Марин Шопов, Николай Петков, Николай Иванов, Николай Николов, Огнян Нешев и Сами Юсеф вече притежават по един или по няколко сертификата от модулите „Преосмисляне на пластмасите“, „Мода и текстил“, „Въведение в онлайн безопасността и етикета“, „Въведение в кръговата икономика“, „Метали и кръгова икономика“. Поздравления за всички, които положиха труд и усилия! За много от учениците това са първите европейски сертификати. Поради големия интерес платформата на проекта ще бъде отворена за регистрация и обучение до края на календарната година, за да се възползват повече ученици. Учителят консултант има готовност да помогне на всеки желаещ да го направи.

Върховото постижение на УК „Reborn“ от миналата учебна година (Специалната награда по Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ за продукта „Зелена къща – оранжерия за градско земеделие“) ни изпрати на 3.-4.12.2020 на Петата Европейска конференция за млади предприемачи от мрежата на RM @ Schools. Ограничителните мерки, свързани с пандемията, попречиха да отидем в Болоня (Италия), но не и да участваме в конференцията. За отличното си представяне дължим благодарности и на Деница Жекова (Випуск-2016), която ни оказа безценна помощ в процеса на подготовката, като създаде окончателния ни видеоклип. Алекс Желязков от XIIд, Александър Иванов от XIа, Тина Гърненкова от XIг, Десислава Георгиева от XIг и Беррин Йешил от XIIг  бяха отборът на УК, който спечели първото място в категорията ЕИТ „Суровини“ на Националния бизнес форум „Изгряващи звезди-2020“, затова тяхно бе правото да ни представят и по време на авторитетната конференция на RM@ Schools European project. Конференцията е представяне на европейско ниво на училищата, които работят и имат постижения в направление EIT. Проектът RM @ Schools стартира през 2016г., а от 2017г. работи под егидата на Raw Material Accademy, като е подкрепен от множество академични и изследователски институции, както и от бизнеса. В няколко държави от Европейския съюз са създадени мрежи от RM@ Schools, изследователски институти и компании. Отборът на Английска езикова гимназия „Гео Милев”, като носител на Специалната награда на  EIT RawMaterials & Junior Achievement Europe – RM @ Schools, участва наравно с останалите ученици от Унгария, Австрия, Италия, Полша, Германия и др. Беше направен преглед и обобщение на постигнатото, представени бяха плановете за бъдещето. Учениците от цяла Европа представиха някои от своите идеи и продукти. Сесиите включваха презентации и кратки интервюта с отборите, уебинари, семинари, онлайн игри, викторини и др.

Като част от учебната програма партньорите в УК „Green Reborn“ се включват всяка седмица в уебинарите, организирани от JA Bulgaria, в които се разглеждат проблеми, свързани с тематичните направления „Суровини“, „Социално предприемачество“, „Практични финанси“ и др.

Успехите на младите предприемачи от УК „Reborn“ и от новата УК „Green Reborn“ се дължат както на предприемаческия им дух, труда и усилията, така и на отличните условия за обучението, които са създадени от JA Bulgaria и от училището. Сърдечно благодарим на ръководството на гимназията за подкрепата!

Учебна компания „Green Reborn“ пожелава на училищната общност и на JA Bulgaria ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА 2021 ГОДИНА!

 

Ако желаете да се запознаете с всички интересни проекти или да видите участието на УК „Reborn“ (начало от 2:18:29), пълен запис на RM@Schools – 5th European Conference: https://www.youtube.com/watch?v=PuksdGwtkQA

Галерия: