Ученици на АЕГ „Гео Милев“ се обучават да спасяват животи

Изключително важно е да знаем как да реагираме при инцидент и да помогнем на пострадалите, докато се намеси медицинско лице. Адекватната първа долекарска помощ в много случаи е решаваща за спасение на човешки живот. 

 Английска езикова гимназия „Гео Милев“ съвместно с Български младежки Червен кръст (БМЧК), гр. Бургас предоставя възможност на възпитаниците си да се обучат за основно познание на процедурите при първа долекарска помощ.

Обучението се провежда  в различни дни от учебната седмица със съдействието на г-жа Николета Казакова – педагогически съветник към АЕГ „Гео Милев“ и г-жа Милена Русинова- медицинското лице на гимназията. Така, възпитаниците, изявили и потвърдили желание да участват, могат да бъдат обучени в удобно за тях време, съобразено с извънкласните им дейности и занимания.

 Подготовката включва следните компоненти:

          адекватна реакция в случай на спешност;

          как да направят обаждане на спешния телефон 112;

          как да се окаже първа долекарска помощ при различни по вид наранявания до пристигане на медицински екип;

          сърдечен масаж, дишане уста в уста и уста в нос;

          техниката Хаймлих;

          превързване на отворена рана и счупване.

Предоставена е възможност на учениците да упражнят новите си знания в контролирана среда.

Ръководството и цялата колегия на елитната бургаска гимназия са категорични, че това обучение е не само необходимо, но и задължително за младите хора.