ФОРУМ ДОБРОВОЛЧЕСТВО „ЗАЕДНО ТВОРИМ ДОБРО“

               На 11.12.2019 в Бургас се проведе форум за доброволческа активност, организиран от Община Бургас – дирекция „Младешки дейности“.

               Учениците от АЕГ „Гео Милев“ взеха участие в срещата като споделиха дейностите, които се осъществиха през 2019 година, както и резултатите от доброволческите инициативи сред младежите.

               На форума бе представена „Точка за информационен обмен“ включена в платформата “Активни и здрави Бургас“. Там ще се споделят инициативи и каузи които да се включват доброволците.

               Доброволчеството е една от най-силните форми на социална активност, която помага с малки стъпки всеки ден да живее в по-отговорно и по-сплотено общество.