„ЧОВЕКЪТ Е ВСИЧКО …“ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИЗДАНИЕ 2024 Г. НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ

На 21.06.2024 г. в зала „Георги Баев“ на КЦ „Морско казино“ – гр. Бургас се състоя заключителното събитие на VI Общинско онлайн състезание с национално участие „Човекът е всичко …“. За поредна година изявата се проведе на 12.05.2024 г., в навечерието на 99-годишнината от смъртта на поета, преводача и публициста Гео Милев. Организатор на състезанието отново е АЕГ „Гео Милев“ в сътрудничество с Община Бургас и Училищното настоятелство. В настоящото издание за председатели на журито в трите раздела бяха поканени преподаватели от две висши учебни заведения, които имат филиали в нашия град  – СУ „Св. Климент Охридски“ и НХА. Журито в раздел „Есе по нравствен проблем на български език“ бе оглавено от гл. ас. д-р Кристина Йорданова, преподавател във Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. Начело на журито в раздел „Превод на текст от български на английски език“ застана ас. Зорница Лъчезарова, преподавател във Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. Председател на журито в раздел „Илюстрация на художествена творба“ бе ас. Емил Марков, преподавател в Националната художествена академия, гр. София.

През тази година  бе разширен тематичният обхват на изявата и тя вече включва творчеството не само на Гео Милев, но и  на представителите на естетическия индивидуализъм, символизма и авангардизма /поезия, проза, публицистика/ в българската литература: Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна.  От самото начало на своята реализация инициативата се стреми да развие уменията на гимназистите за интерпретация със средствата на словото, линиите и багрите на темите, мотивите и образите в произведенията на авторите модернисти от гледната точка на младите хора в нашата съвременност Състезанието „Човекът е всичко…“  едновременно проверява уменията на учениците от 8. до 12. клас в областта на литературното творчество, нивото на владеене на български и английски език, способностите да създават образи със средствата на изобразителното изкуство и компетентностите в областта на съвременните технологии.

Гости на заключителното събитие на издание 2024 г.  бяха: г-жа Катя Мишева – директор на дирекция „ Образование“ в Община Бургас, ас. Зорница Лъчезарова – преподавател във Факултета по класически и нови филологии СУ „Св. Климент Охридски“, ас. Емил Марков – преподавател във Филиал Бургас на НХА, г-жа Галина Ненчева – главен юрисконсулт във Филиал Бургас на СУ „Св. Климент Охридски“, г-н Николай Фенерски – председател на Сдружение „Бургаска писателска общност“, г-н Мирослав Гърненков – председател на Училищното настоятелство на АЕГ „Гео Милев“, г-жа Райна Димова – секретар на Асоциация на възпитаниците на АЕГ „Гео Милев“, преподаватели и ученици, съпричастни към инициативата.

Г-жа Мариана Ведричкова прочете имената на отличените участници в  раздел „Есе по нравствен проблем на български език“. Гимназистите от I възрастова група /8.-10. клас/ са писали есе по темата „Не от очите – от душата погледът излиза“, а във II възрастова група /11. – 12. клас/ – „Страдание и спасение на модерната душа“. Наградите „Гео Милев – есеист“ връчи г-жа Катя Мишева. Ето и победителите в състезанието за есе в I възрастова група /8. – 10. клас/: 1. място – Весела Георгиева, 8. клас, АЕГ ,,Гео Милев”, гр. Бургас; 2. място – Калина Велкова, 10. клас; Профилирана гимназия ,,Константин Фотинов”, гр. Самоков; 3. място – Габриела Николова, 10. клас; АЕГ ,,Гео Милев”, гр. Бургас. Във
II възрастова група /11. – 12. клас/ наградените са: 1.място – Ивайла Георгиева, 12. клас; 127 СУ ,,Иван Николаевич Денкоглу”, гр. София; 2. място – Цветислава Димитрова, 12. клас; ППМГ ,,Акад. Иван Ценов”, гр. Враца; 3. място – Стилян Кръстев, 11. клас; Търговска гимназия, гр. Бургас.

Г-жа Красимира Митева съобщи имената на отличените участници в  раздел „Превод на текст от български на английски език“. Текстът на I възрастова група е включвал откъси от лирическите миниатюри  „Дъжд“ и „Дървото“ от Атанас Далчев, а за II възрастова група е бил откъс от очерка „Олаф Ван Гелдерн“ от Пенчо Славейков. Наградите „Гео Милев – преводач“ връчи ас. Зорница Лъчезарова. Ето и победителите в състезанието за превод в I възрастова група /8. – 10. клас/: 1. място – Петя Стоилова, 9. клас; АЕГ ,,Гео Милев”, гр. Бургас; 2. място – Андрей Митков, 10. клас; ПГЧЕ ,,Васил Левски”, гр. Бургас; 3. място – Валерия Маркова, 8. клас; ПГЧЕ ,,Васил Левски”, гр. Бургас. Във II възрастова група /11. – 12. клас/ наградените са: 1. място – Габриела Жечева, 11. клас; ПГРЕ “Г. С. Раковски”, гр. Бургас; 2. място – Денислава Любенова, 11. клас; Търговска гимназия, гр. Бургас; 3. място – Сергей Хорошуля, 11. клас; ПГРЕ “Г. С. Раковски”, гр. Бургас.

Г-жа Десислава Димова прочете имената на отличените участници в раздел „Илюстрация на художествена творба“ с две категории – „Илюстрация с традиционни материали“ и „Дигитална илюстрация“. С разнообразни средства – традиционни и дигитални – учениците  и от двете възрастови групи са интерпретирали своето възприемане на текста на избрано художествено произведение от български автор модернист. Наградите „Гео Милев – художник“ връчи ас. Емил Марков. Докато учениците получаваха своите отличия, на мултимедията в залата течеше презентация с творбите им, изготвена от г-жа Денислава Велева. Ето и победителите в състезанието в категория „Илюстрация с традиционни материали“ в  I възрастова група /8. – 10. клас/: 1. място – Александра Тодорова, 10. клас; АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас; 2. място – Мария  Желязкова, 10. клас; АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас; 3. място – Валерия Николова, 8. клас; АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас. Във II възрастова група /11. – 12. клас/ на същата категория наградените са: 1.място – Михаела Велинова, 11. клас; 91 НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”, гр. София; 2. място – Ема Димитрова, 11. клас; АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас; 3. място – Даниела Тодорова, 11. клас; АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас. В категория „Дигитална илюстрация“ в I възрастова група /8. – 10. клас/ победители са: 1. място – Диляра  Мехмед, 8. клас; АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас; 2. място – Мартин Гагов, 8. клас; АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас; 3. място – Дарина Мирева, 10. клас; АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас. Във II възрастова група /11. – 12. клас/ на същата категория няма класирани участници.

В шестото издание на състезанието отново бяха присъдени специални отличия от партньорите на Английската езикова гимназия в тази инициатива – НХА, Сдружение „Бургаска писателска общност“ и Асоциация на възпитаниците на АЕГ „Гео Милев“. Г-н Николай Фенерски връчи специалната награда за есе на български език по нравствен проблем на Весела Георгиева, ученичка от  8. клас на АЕГ ,,Гео Милев”, гр. Бургас. Г-жа Райна Димова даде  специалната награда за превод на текст от български на английски език на Андрей  Митков, ученик от 10. клас на ПГЧЕ ,,Васил Левски”, гр. Бургас. Специалните награди на НХА връчи ас. Емил Марков – в категория „Дигитална илюстрация“ на Емил Христов, ученик от 8. клас на АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас, и в категория „Илюстрация с традиционни материали“ на  Денислава Любенова, ученичка от 11. клас на Търговска гимназия, гр. Бургас

Всички участници в издание 2024 г. на състезанието „Човекът е всичко…” получиха на електронните си адреси  сертификати  за участие. В залата, в която се състоя награждаването, бе подредена изложба с творбите на победителите илюстратори.

За артистичната атмосфера на събитието са погрижиха  талантливи възпитаници на АЕГ „Гео Милев“ с участие в много училищни, регионални и национални изяви в областта на изкуството. Десетокласничката Далия Ангелова изпълни  на цигулка Концерт на Ридинг в сол мажор, а деветокласничката Лилия Енчева – песните „Ах, морето“ на Тони Димитрова и Easy on me на Адел.  Десетокласничката Николета Динева представи пиеса за класическа китара  Bouree от Йохан Себастиен Бах. Участниците и гостите се насладиха и на таланта на осмокласника Петър Тодоров, който заедно с партньорката си танцува румба и джай.

Водещи на тържествената церемония бяха десетокласниците Елия Божкова и Мартин Христов.