31 международен ден на Черно море

31 октомври е обявен за Ден на Черно море. През 1996 г. в Истанбул, на среща на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, за да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията, необходими за спасяването му.

Много и значителни са екологичните проблеми в басейна на Черно море. В последните години част от черноморските страни преминаха през драстични промени. Всички те сега са в период на преход и цялостно преструктуриране, съпътствани и с икономически и социални проблеми. Но независимо от всичко, добра воля и желание за решаване на екологичните проблеми са налице, израз на което е и досегашното ни сътрудничество в рамките на Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. (1992 г., Букурещ), Министерските декларации за опазване на Черно море (1993 г., Одеса и 2002 г., София) и Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море (1996 г., Истанбул).

Източник:
https://www.imenata.com/h-199-mezhdunaroden-den-na-cherno-more.html

Учениците от 9 клас АЕГ „Гео Милев“ изработиха постери и рисунки на тема: 31 октомври – Международен ден на Черно море. Ръководител Нина Желязкова Георгиева.

The students of the 9th grade in the in the English Languge School „Geo Milev“ made posters and drew pictures in  the theme: October 31, International Day of the Black Sea. Led by Nina Zheljazkova Georgieva.