Fulbright

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ „ФУЛБРАЙТ“ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН
Програма „Фулбрайт“ Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език

Уебсайт: http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-grajdani-na-sasht/pomoshtnik-uchiteli-po-angliyski-ezik/
Facebook: https://www.facebook.com/fulbright.bulgaria
YouTube: https://www.youtube.com/user/BulgariaFulbright
Instagram: https://www.instagram.com/fulbrightbulgaria/

Комисия „Фулбрайт“
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” е официално учредена на 9 февруари 1993 г. за срок от десет години по силата на двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България, подписано на 2 септември 1992 г. На 3 декември 2003 г. е подписано ново безсрочно споразумение между двете правителства. Комисията е двунационална и се ръководи от Борд, който се състои от петима американски и петима български граждани. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката.
Програма „Фулбрайт“ Фондация „Америка за България“
Програма Фулбрайт Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език от САЩ се администрира от Българо-американската комисия за образователен обмен и се спонсорира от Фондация „Америка за България“. Целта на програмата е да подобри обучението по английски език в български държавни и общински средни училища чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване, които насърчават усъвършенстването на комуникативните умения на учениците. От началото на програмата до днес 269 американски стипендианти са преподавали като помощник-учители в български средни училища.
Брой помощник-учители
Програмата започва през 2006 година с един помощник-учител в София. Благодарение на партньорството с Фондация „Америка за България“ от 2010 година насам, броят на учителите днес е 30.
Подбор на кандидатите
Кандидатите за помощник-учители по английски език преминават през стриктен многостепенен процес на подбор. Те трябва да притежават минимум бакалавърска степен към момента на началната дата на своя престой в България. Първоначалната селекция се осъществява от Института за международно образование в САЩ. Българо-американската комисия „Фулбрайт“ разглежда кандидатурите на препоръчаните кандидати и провежда индивидуални интервюта с тях. Сред търсените в стипендиантите качества и умения са преподавателски и международен опит, умения за работа в екип, адаптивност, участие в социални и благотворителни дейности, владеене на славянски език и др.
Брой ученици
През учебна 2019-2020 година програмата ще достигне до близо 9 000 български ученици от 8 до 12 клас.
Приемащи училища
Всяка година в програмата имат възможност да участват различни езикови, профилирани, професионални и общообразователни средни училища. През настоящата учебна година в програмата са включени 23 езикови, 5 общообразователни и 2 математически гимназии. Училището-домакин осигурява 15-20 часа седмична заетост на помощник-учителя и определя учител-ментор, който да му помага в професионалната и културна адаптация.
Разпределение
През 2019-2020 учебна година 30 помощник-учители ще преподават английски език в 24 града в страната.

Извънкласни дейности
Освен преподаването на английски език и литература в клас, помощник-учителите по програмата развиват разнообразни извънкласни дейности, които допълнително спомагат за развитието на комуникативните умения на учениците. Тези дейности включват обучение по реч и дебати на английски език, клубове за подготовка за англоезични тестове, клубове по театрално изкуство, готвене, спорт, танци, четене, творческо писане; доброволчески инициативи; консултиране и помощ при избор и кандидатстване в университет и много други.

За контакт
Анджела Родел
Изпълнителен директор arodel@fulbright.bg
+359 2 981 1724
Илиана Димитрова
Програмен координатор idimitrova@fulbright.bg
+359 879 341576
Рада Кънева
Програмен координатор
rkaneva@fulbright.bg
+359 879 918212
Забележка:
Молим винаги, когато интервюирате стипендиант по програмата, да бъде ясно артикулирано, че интервюираният е помощник-учител по английски език по Програма “Фулбрайт”| Фондация „Америка за България“. Молим изпращайте ни подготвения материал за преглед преди публикация.