Контакт: school.board@gpaeburgas.org

 

Съвета на настоятелите при Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас, свиква  Общо събрание на сдружението на 10 ноември 2022г. от 18:00 часа в сградата на АЕГ „Гео Милев“ Бургас.

Приема на нови членове в сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас“ е чрез подаване на Заявление което се разглежда от Съвета на настоятелите и последващо се внася за одобрение от Общото събрание. Приемането на нови членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство от броя на присъстващите на Общото събрание.

Съвета на настоятелите при Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас ще проведе свое заседание на 9 ноември 2022г. на което ще разгледа постъпили заявления за прием в сдружението  и ще ги представи за одобрение на заседание на общото събрание което ще се проведе на 10.11.2022г. от 18:00 часа в сградата на  Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас.

Желаещите да станат членове на Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас следва да попълнят Заявление (образеца е достъпен) което следва да изпратят на един от двата имейла описани по долу до 8 ноември 2022г. На всеки желаещ да стане член на сдружението изпратил в срок попълнено и подписано Заявление, ще му бъде изпратена покана за участие в общото събрание на 10.11.2022г.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ГЪРНЕНКОВ
E-mail: garnenkov@abv.bg