Училищно настоятелство

 Контакт: [email protected]

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ГЪРНЕНКОВ

E-mail: [email protected]

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МОНИКА РУСЕВА ОБРЕЙКОВА

СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ