Контакт: school.board@gpaeburgas.org

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ГЪРНЕНКОВ

E-mail: garnenkov@abv.bg

Съвета на настоятелите при Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас, свиква  Общо събрание на сдружението на 27 септември 2023 г. от 18:00 часа в сградата на АЕГ „Гео Милев“ Бургас.

Приема на нови членове в сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас“ е чрез подаване на Заявление което се разглежда от Съвета на настоятелите и последващо се внася за одобрение от Общото събрание. Приемането на нови членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство от броя на присъстващите на Общото събрание.

Съвета на настоятелите при Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас ще проведе свое заседание на 25 септември 2023 г. на което ще разгледа постъпили заявления за прием в сдружението  и ще ги представи за одобрение на заседание на общото събрание което ще се проведе на 27 септември 2023 г. от 18:00 часа в сградата на  Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас.

Желаещите да станат членове на Училищно настоятелство към АЕГ Гео Милев Бургас следва да попълнят Заявление (образеца е достъпен) което следва да изпратят на един от двата имейла описани по долу до 24 септември 2023 г. На всеки желаещ да стане член на сдружението изпратил в срок попълнено и подписано Заявление, ще му бъде изпратена покана за участие в общото събрание на 27 септември 2023 г.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.