VI  издание на Общинското онлайн състезание „Човекът е всичко …“

На 15.05.2024 г. се навършват  99  години от смъртта на поета, публициста и преводача Гео Милев. В чест на своя патрон АЕГ  „ Гео Милев” – гр. Бургас със съдействието на Община Бургас и УН на училището   организира VI  издание на Общинското онлайн състезание „Човекът е всичко …“ в три раздела. Изявата е с национално участие. Целта на състезанието е да разшири знанията на учениците, свързани с творчеството  на представителите на естетическия индивидуализъм, символизма и авангардизма /поезия, проза, публицистика/ в българската литература. Инициативата се стреми и да развие уменията на гимназистите за интерпретация със средствата на словото, линиите и багрите на темите, мотивите и образите в произведенията на авторите модернисти от гледната точка на младите хора в нашата съвременност. В раздел „Есе по нравствен проблем на български език“ участниците ще се състезават за наградата  „Гео Милев – есеист”. Темата на есето ще бъде свързана с проблематиката в творчеството на българските модернисти: Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна.

В раздел „Превод на текст /проза/ от български на английски език“ участниците ще се състезават за наградата  „Гео Милев – преводач”. Текстът за превод ще бъде избран от творчеството на българските модернисти: Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна.

В раздел „Илюстрация на литературна творба“ състезанието ще бъде за наградата „Гео Милев – художник“ и ще се проведе в две категории. В категория „Илюстрация с традиционни материали“ участието ще бъде с визуална интерпретация на текста на  литературно произведение от творчеството на българските модернисти: Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна. В категория „Дигитална илюстрация“ участието ще бъде с дигитална визуална интерпретация на текста на  литературно произведение от творчеството на българските модернисти: Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна.

Право на участие имат всички  ученици от  VIII – XІІ клас от училищата на територията на Република България. Състезанието във всеки от разделите ще се проведе в две възрастови групи: I възрастова група /VIII-X клас/ и II възрастова група /XI-XII клас/.  Срокът за регистрация на участниците е от 12,00 ч. на 09.04.2024 г. до 12,00 ч. на 09.05.2024 г. Бланката за регистрация може да се намери  на  страницата в раздел „Регистрация“ или чрез линка под текста в раздел „Регламент“. В срок до 11.05.2024 г. всички успешно регистрирали се участници ще получат на електронния си адрес имейл с указания за дейностите в деня на състезанието.

Състезанието за написване на есе по нравствен проблем на български език и за превод на текст /проза/ от български на английски език ще се проведе на 12.05.2024 г. от 10,30 ч. до 12,00 ч. Срокът за предаване на творбите от състезанието за илюстрация на литературно произведение е от 12,00 ч. на 09.04.2024 г. до 12,00 ч. на 12.05.2024 г.

Състезателните работи в трите раздела ще бъдат проверени и оценени от жури, включващо утвърдени специалисти по български език и литература, английски език и изобразително изкуство с богат професионален опит.

Председател на журито за определяне на победителите в раздел „Есе по нравствен проблем на български език“ – гл. ас. д-р Кристина Йорданова, преподавател във Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Председател на журито за определяне на победителите в раздел „Превод на текст /проза/ от български на английски език“ – ас. Зорница Лъчезарова, преподавател във Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Председател на журито за определяне на победителите в раздел „Илюстрация на литературна творба“ – ас. Емил Марков, преподавател в Националната художествена академия, гр. София

Резултатите от състезанието ще бъдат обявени до 10.06.2024 г. на сайта на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас. 

Информация за регламента на състезанието и за критериите за оценяване може да се намери на сайта на състезанието „Човекът е всичко… “.