В Международния ден на учителя отворени врати в АЕГ „Гео Милев“ 

На 05.10.2022 г., в Международния ден на учителя, вратите на АЕГ „Гео Милев“ ще бъдат отворени за учителите пенсионери – тези, които са преплели житейския и професионалния си път със съдбата на половинвековното училище.  

Поканените преподаватели ще имат възможност от 9 до 12 часа да посетят часовете по всички учебни предмети в 8 и 9 клас, да се срещнат с настоящите ученици в гимназията и да разговарят с по-младите си колеги за предизвикателството не само да обучаваш, но и да изграждаш характери, и да създаваш истински ценностен свят в класната стая.