Световният ден на музиката в АЕГ „Гео Милев“

Както казва Клод Дебюси: „Музиката започва там, където словото е безсилно и не умее да се изрази, музиката се създава заради неизразимото“. Учениците от Английска езикова гимназия посветиха часовете по музика на Световния ден на музиката – Първи Октомври. Запознаха се с кратка информация за живота и творческия път на известни композитори, сред които: Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетховен, Клод Дебюси, Панайот Пипков, Панчо Владигеров и др. Под форма на дискусия те коментираха слушаната музика на великите творци, нейните изразни средства, форма и стил. Споделиха и своите музикални предпочитания и ползотворното им въздействие – да издигат духа, стимулират ума и възпламеняват сърцето.

 Viva La Musica!