Повод за гордост!

С радост съобщаваме за пореден успех на ученик от АЕГ ,,Гео Милев“, гр. Бургас. Константин Венцеславов Хаджиилиев от 12 г клас, който е приет да продължи обучението си в Американския университет в България, е спечелил стипендия за първокурсници в размер на три хиляди щатски долара. Стипендията се осигурява от бивши възпитаници на AUBG и  АЕГ ,,Гео Милев“, гр. Бургас. Освен стипендията за първокурсници, на Константин ще бъде отпусната и финансова помощ  от Американския университет в размер на двадесет процента от семестриалните такси за следващите години на обучение за осем семестъра, която се отпуска за високи академични постижения. Гордеем се с успехите на Константин и му пожелаваме успех в бъдещите начинания!