CodeWeek 2021

На 20.10.2021 година се проведе учебен час на тема „Hour of code“ с лектор доц. Димитър Минчев в рамките на  Европейската седмица на програмирането (Europe Code Week)  в периода от 18  до 22 октомври 2021 г. Събитието се проведе в партньорство с БСУ.