Медиите за нас

          С отлично организирано електронно обучение могат да се похвалят преподавателите и учениците от АЕГ „Гео Милев“ в Бургас .  Резултатите от двете седмици, в които цялостното обучение премина от офлайн в онлайн среда показаха безупречна подготовка и висока мотивация и на двете страни учебният процес да продължи, въпреки нестандартната ситуация.

          Ръководството на гимназията за кратко време успя да организира както учебния процес в електронна среда, така и технически екипи от изключителни специалисти, които да обучат  учителите за работа с електронната платформа Moodle и приложения като MS Teams и Google Classroom. След упорит денонощен труд, в рамките на няколко дни, с изключителната професионална помощ и подкрепа на инж. Божидар Божков – ръководител компютърно обслужване и на инж. Соня Бъчварова – заместник директорът по учебната дейност, бяха обучени учителите за работа в електронна среда. Всички преподаватели успяха да създадат курсове по своите предмети в електронното училище Moodle навреме и учебните часове, които са под формата на задания, упражнения и тренировъчни тестове, протичат безпроблемно от първия ден. Възложените задачи от всеки учител учениците изпълняват  и отчитат в Moodle. В посочените часове от седмичното разписание те трябва да влязат в платформата и да заявяват присъствието си в зоната за разговори на съответния предмет, за да  осъществят връзка с учителите. В приложението Microsoft Teams, където са създадени групи по класове, всеки учител може да работи с отделен клас в определено време. Достъпът се осъществява благодарение на акаунтите за office365, предоставени от МОН. Комуникацията с ученици и родители тече активно и се осъществява чрез електронен дневник, чрез имейл и телефон.

          Директорът на АЕГ „Гео Милев“- г-жа Жаклин Мутафян- Нейчева постави възможно най-високата оценка на екипността и отдадеността на своите учители. „Не знам дали външен човек може да си представи огромния труд, който бе положен, за да може обучителният процес да стартира в коренно различна от обичайната си среда.  Благодаря на колегите си, че извършиха подвиг. Те поставиха началото на нова ера в образованието в България и от техните усилия се определи дали това начало ще бъде успешно или не. Благодаря на родителите, че бяха до учителите- знам, че и на тях не им е лесно. И най-вече благодаря на учениците, че не обезсмислиха труда си до този момент, оцениха извънредността на ситуацията и подходиха отговорно, за да продължат да затвърждават и надграждат знанията си. В трудни времена се оценяват важните неща и се радвам, че днес няма съмнение колко е важно образованието.“  не спести похвали към екипа и учениците на АЕГ „Гео Милев“  г-жа Нейчева. Г-жа Нейчева подчерта, че има голям късмет в екипа ѝ да бъде и заместник-директорът по административно-стопански дейности инж. Божидар Горанов, който е с образование в сферата на информатиката и значителен принос в това преминаването към електронно обучение да премине плавно.

          „Въпреки краткото време, което имахме, за да преминем от офлайн в изцяло онлайн обучение, ние се справихме повече от добре.  Учениците са в свои води, те са поколение, израснало пред компютрите и реагират много адекватно и отговорно. Няма ученик, който да не си предава заданията в срок и да измисля оправдания, наистина се гордеем с тяхната мотивация.“ добави и заместник директорът г-жа Любов Бъчварова.

          Изградената традиция в работата с продуктите на Microsoft като средство за служебна комуникация на педагогическата колегия на английската езикова гимназия изигра решаваща роля и превърна ежедневните обучения и работните срещи в Microsoft Teams в мощен инструмент за решаване на ежедневни въпроси. Електронното обучение ще продължи до 12 април, когато се очаква учениците да влязат отново в клас.