С прекрасни спомени отбелязваме края на проект ,,Green City Life“ на АЕГ ,, Гео Милев“, гр. Бургас

В края на лятото настъпи и краят на един толкова близък до сърцата ни проект по програма Еразъм +   ,,Green City Life“. През изминалите три години учители и ученици от АЕГ ,, Гео Милев“ заедно с техните партньори от Румъния, Турция и Рига работиха за една кауза, чиято идея привлече не само училищната общност, но и институции като Българска фондация Биоразнообразие, Екопарк ,,Вая“, Община Бургас, Международната екологична конференция и др., където успешно беше представен проектът. Опазването на биологичното разнообразие в градска среда е задача, която зависи от всички нас и всяка малка стъпка в тази посока би допринесла много. В тази връзка учениците проектираха 3Д модели, които да бъдат инсталирани в градска среда, за да се опази растителния и животинския свят в региона. Моделите бяха представени на междуродна виртуална среща и включени в книга, която впечатли еколози от Рига в Латвия. 

На финала знаем, че усилията ни не са били напразни и учениците ни ще продължат да мислят екологично за бъдещето. Благодарим на всички участници, колеги и съмишленици за сътрудничеството и прекрасните спомени!