Патронен празник на АЕГ „Гео Милев“

              „ Всички пътища водят в Рим.Само един път води в Рая : пътят на свободата” – тези думи на поета, публициста и преводача Гео Милев почти половин век вече изразяват световъзприятието на поколения възпитаници на Английската гимназия в Бургас.От далечната 1971 г., когато е създадено училището, до днес младите хора, избрали за своя принадлежност елитната образователна общност, имат свободата да учат, творят, спортуват, да мечтаят и да сбъдват мечтите си, да чертаят кръгозора на бъдещето си и да го постигат. В деня на 125-годишнината от рождението на патрона на гимназията учениците от всички випуски заедно със своите учители за пореден път да се докоснаха до личността и творчеството на авангардния автор.В часа на класа се проведе разговор за следата, която е оставил в историческата и литературната памет на българина Гео Милев, брутално убит едва 30-годишен.Настоящите възпитаници на гимназията отговориха на въпросите в анкета, подготвена от г-жа Румяна Костова, педагогически съветник.Учениците споделиха своите мисли за това какво е за тях АЕГ „Гео Милев”, какво ще оставят след себе си за гимназията, с какво ще помогнат да се отбележи 50-годишният юбилей на училището им през 2021 г.Десетокласниците имаха изключителната възможност да се запознаят с 49-годишната история на Английската гимназия с нейните най-върхови постижения, събрана в петстотинте слайда на презентацията, подготвена от г-жа Костадинка Недялкова, преподавател по български език и литература.Учениците бяха любопитни да научат от разказа на г-жа Недялкова, че житейските успехи на бившите възпитаници на гимназията във всички области на човешката дейност, отдавна са прекрачили не само регионалните, но и националните граници – сред завършилите елитното бургаско училище са известни в България и по целия свят учени, спортисти, творци на изкуството, мениджъри и експерти в бизнеса…Защото в миналото се подготвя бъдещето на всяка личност и всяка общност, а вълнуващото пътешествие във времето на Английската гимназия продължава с една любима песен на учениците от много випуски („Knockin’ on Heavеn’s door”) и с нашето пожелание: Понякога може обстоятелствата и безсилието пред тях да те накарат да се почувстваш изгубен, но ти решаваш как да вървиш по своя път напред. Почукай на вратата на собствения си Рай днес! Ще успееш, защото си от Английската…