Повод за гордост!

100% успеваемост за явилите се на изпит за степен на владеене на китайски език

 

 

На 19 – ти ноември в Институт Конфуций към Софийския университет „ Св . Климент Охридски “ се проведе присъствен изпит за степен на владеене на китайски език- HSK стандартизиран тест за изучаващи китайски език чужденци.   От английската езикова гимназия „Гео Милев“ се явиха 11 ученика:

1.      Деница Апостолова – Х А клас

2.      Ивелина Ангелова – Х А клас

3.      Румяна Стамова – Х А клас

4.      Симеон Минков – Х А клас

5.      Димитър Баев – Х Б клас

6.      Маргарита Нанчева- Х Б клас

7.      Александра Боева – ХI А клас

8.      Ивайла Божкова – ХI А клас

9.      Наталия Бербенлиева – ХI А клас

10. Таня Александрова – ХI Б клас

11. Теодор Кръстев – ХI Б клас

Всички се справиха отлично с положения изпит, преминаха го успешно и ще получат международно признати сертификати. Явявайки се на изпита учениците придобиха опит , самочувствие и увереност за знанията си.  Убедени сме, че следващата година повече ученици от АЕГ ще се включат в изпита.

HSK, в превод – „Изпит за степен на владеене на китайски език”, е стандартизиран тест за изучаващи китайски език чужденци. Той е подобен по структура и съдържание на TOEFL. HSK осигурява достъп до държавни китайски стипендии, следване за бакалавърски и магистърски програми във висши училища в Китай, както и в намирането на престижна работа. Голямата популярност на HSK е свързана не само с нарастващия интерес към Китай и китайския език, но и с множеството предимства, които предоставя:

  • HSK дава възможност да се установи индивидуалното равнище на китайския език.
  • HSK се провежда централно от Китай и така се превръща в най-сигурното външно оценяване.
  • HSK осигурява достъп до държавни китайски стипендии, следване за бакалавърски и магистърски програми във висши училища в Китай, при успех най-малко 180 точки от Ниво IV, получаване на едномесечна, едногодишна, както и двугодишна магистратура
  • Сертификат за високо равнище на владеене на китайския език се явява предимство пред стипендиантите по други програми. Също може да спести време от обучението, тъй като за редица специалности по бакалавърска четиригодишна програма в Китай е въведена подготвителна година, през която основно се изучава китайски език. Чрез положен и успешно издържан HSK за средно и висше равнище на владеене на езика, обучаваният може да си спести подготвителната година по език и непосредствено да започне обучението си по избраната специалност.
  • Все повече китайски и чужди фирми изискват сертификат за владеене на определено равнище на китайския език за чужденци. Сертификатът от HSK вече дава по-голямо преимущество на пазара на труда, отколкото диплома за средно или висше образование в специалности, свързани с китаистиката, китайската филология и др.
  • Съобразен е с Общата европейска езикова рамка и отговаря на европейските нива A1, A2, B1, B2, C1, C2.