Наша гордост – проф. д-р Илиян Иванов

The idea of supporting this movie came to us form a close friend and colleague who is a child psychiatrist and actor/producer himself. He knows that we have supported that arts for years and also that our personal investment in art and music can help us appreciate the meaning of the project. There are two unique features – the birectionality of the „help“ that each character receives and the inclusion of the first blind/deaf actor ever to have a part in a movie (either short or full feature). It is a simple story based on on our director’s  (Doug Roland) personal encounter w a deaf/blind person who needed help to cross the street that was developed into an a life altering experience for both sides – it is a story as to how human connections help us appreciate the perspectives of others and can makes us more humble and generous even when it seems we cannot offer much.

 

Идеята за участие във филма ни беше дадена от близък приятел и колега, който е детски психиатър и актьор/продуцент. Той знае, че сме се занимавали с това изкуство с години и че личната инвестиция в изкуството и музиката може да ни помогне да усетим значението на проекта. Има две уникални черти- помощта, която всеки герой получава, както и участието на глухоням  актьор- за първи път във филмовата индустрия (и за кратко, и за дълго присъствие на сцена). Историята е семпла, създадена по идея на срещата на нашия директор (Доуг Роналд) с глухоням човек, нуждаещ се от помощ да пресече улицата, а впоследствие оставаща живото-променяща следа и за двете страни- един разказ за човешките взаимоотношения, помагащи ни да разберем перспективата на другите и превръщайки ни в по-скромни и щедри хора дори когато изглежда, че не можем да помогнем много.