КОНКУРС за литература и изобразително изкуство Моето училище – моят свят

В чест на своя 50-годишен юбилей

Английска езикова гимназия  „ Гео Милев” – гр. Бургас

обявява

КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 „Моето училище – моят свят“

Право на участие имат всички  ученици от  VXІІ клас от училищата на територията на Република България, които желаят да въплътят в образ с думи, линии и багри своите мисли и чувства, преживявания и настроения, спомени и мечти. Училището е мястото, където всяко дете, всеки юноша учи и твори, общува и създава приятелства, открива света на науката, изкуството, спорта, човешките взаимоотношения и се самооткрива в него. Участниците в конкурса имат изключителната възможност да разкрият своя свят – реален и въображаем, такъв, какъвто е или желаят той да бъде!

Конкурсът ще се проведе в два раздела : I раздел „Литература“ /поезия; проза/ и II раздел „Изобразително изкуство“ /рисунка – живопис и графика; компютърна рисунка/. Във всеки от разделите надпреварата ще се състои в три възрастови групи : VVІІ клас, VІІІ – X клас, XІ – XІІ клас

 

Срокът за изпращане на творби за участие в конкурса е от 15.02.2021 г. до 15.03.2021 г. Резултатите ще бъдат обявени в срок до 31.03.2021 г. Победителите ще получат грамоти и награди .

I.  ЦЕЛИ

Конкурсът е посветен на 50-годишнината от създаването на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас. Той  има за цел да развива интереса на учениците към литературата и изобразителното изкуство, да усъвършенства уменията им да се себеизразяват със средствата на изкуството, да провокира тяхното въображение и да стимулира изявата на творческите им способности.

II. Структура

Конкурсът се провежда в два раздела:

 1. Литература

– поезия /стихотворение, поема/;

– проза /есе, разказ, фейлетон/.

 1. Изобразително изкуство

– рисунка, изпълнена в живописна, графична или смесена техника;

– компютърна рисунка.

III.  УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват ученици от  V до XII клас, разпределени в три възрастови групи, от всички училища, школи и извънучилищни звена на територията на Република България:

І  възрастова група – V – VII кл.;

ІІ  възрастова група – VIII – X кл.;

ІІІ възрастова група – XI – XII кл. 

IV.  Регламент за участие в раздел „Литература“

 1. Всеки участник може да представи до две произведения в разделите „Поезия“ и „Проза“.
 2. В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива изяви или публикувани вече в печатни и електронни  медии.
 3. Всяка творба трябва да съдържа следната информация:

– Име, презиме и фамилия на участника;

– Населено място;

– Училище, школа /извънучилищно звено/;

– Клас, възраст;

– Точен адрес и телефон за връзка;

– Електронна поща.

 1. Творбите за раздел „Проза“ трябва да отговарят на следните технически изисквания:

– Обем  до четири стандартни печатни страници;

– Шрифт  Times New Roman 12;

– Разредка на редове и абзаци 1,5;

– Подравняване : двустранно.

 1. Конкурсните творби трябва да са придружени от попълнена Декларация за информираност и съгласие – достъпът до нея е чрез линка:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K6DiJjKc8EqCZslo9V4Fho5Qxn5LXM9Evzus1Fm0kJpUMFozR0FKNVBMSlpNNUdBRkJBSkhQUURWMS4u 

 1. В срок от 12,00 ч. на 15.02.2021 г. до 12,00 ч. на 15.03.2021 г. конкурсните творби трябва да се изпратят по електронен път на адрес:  compet-Lit-Art@gpaeburgas.org 
 1. Жури от специалисти с голям професионален опит ще оцени творбите. Ще бъдат присъдени по три награди /І, ІІ, III/ в отделните възрастови групи за всеки раздел на конкурса.
 2. Резултатите ще бъдат обявени до 31.03.2021 г. на сайта на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас.
 3. Отличените участници ще бъдат уведомени и ще получат наградите си лично или по пощата /за тяхна сметка/.
 4. Изпращането на творби за конкурса означава, че участникът приема всички условия за включване в него. Творбите не се връщат и организаторите си запазват правото да ги използват за популяризиране на конкурса в печатните и електронните медии.
 5. За допълнителна информация: тел. 0878276268 Живка Янева

 

V. Регламент за участие в раздел „Изобразително изкуство“

 1. Рисунката, изпълнена в живописна, графична или смесена техника, трябва да отговаря на следните изисквания :
  – творбата да е с размер на листа : 35/50 см /минимален/ и 50/70 см /максимален/;
  – творбата да е авторска.
 2. Компютърната рисунка трябва да отговаря на следните изисквания :

– творбата да е с размер А3 /разпечатана на хартия/;
– творбата да е изработена с графична програма по избор /например Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др./;
– творбата да е авторска;
– в творбата да не се използват готови обекти или картинки;
– творбата да е рисувана със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори.

 1. Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

– Име, презиме и фамилия на участника;

– Населено място;

– Училище, школа /извънучилищно звено/;

– Клас, възраст;

– Точен адрес и телефон за връзка;

– Електронна поща;

– Име на ръководителя и телефон за връзка с него;

– Име на творбата и кратко описание.

 1. Конкурсните творби трябва да са придружени от попълнена Декларация за информираност и съгласие – достъпът до нея е чрез линка:

            

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K6DiJjKc8EqCZslo9V4Fho5Qxn5LXM9Evzus1Fm0kJpUMFozR0FKNVBMSlpNNUdBRkJBSkhQUURWMS4u 

 1. В срок от 12,00 ч. на 15.02.2021 г. до 12,00 ч. на 15.03.2021 г. конкурсните творби трябва да се изпратят или занесат на адрес :                                                АЕГ „Гео Милев“, к-с „Изгрев“

за конкурса „Моето училище – моят свят“

 1. Жури от специалисти с голям професионален опит ще оцени творбите. Ще бъдат присъдени по три награди /І, ІІ, III/ в отделните възрастови групи за всеки раздел на конкурса.
 2. Резултатите ще бъдат обявени до 31.03.2021 г. на сайта на АЕГ „Гео Милев“ – Бургас
 3. С наградените творби ще бъде организирана изложба в сградата на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас.
 4. Отличените участници ще бъдат уведомени и ще получат наградите си лично или по пощата /за тяхна сметка/.
 5. Изпращането на творби за конкурса означава, че участникът приема всички условия за включване в него. Творбите не се връщат и организаторите си запазват правото да ги използват за популяризиране на конкурса в печатните и електронните медии.
 6. За допълнителна информация : тел.0897514096  Златка Коева