Ден на отворените врата на БСУ

За поредна година АЕГ „Гео Милев“ подпомага професионалното ориентиране на своите учениците. За създаване на интерес към  кариерното ориентиране  гимназията си сътрудничи  с Университети от страната и чужбина. Вчера учениците посетиха Ден на отворените врата на  БСУ. Направено бе анкетно проучване сред учениците от Отдела по качеството към БСУ.

 Възпитаниците на АЕГ се запознаха с центровете и бакалавърските специалности в БСУ. Разгледаха библиотеката и Отдела за международно сътрудничество (възможности за обучение в чужбина по програма Еразъм+)

Учениците попълниха тест за професионално ориентиране от екип от психолози работещи в центърапо хуманитарни науки.

Посетиха  лекции на теми: Как протича един съдебен спор по граждански и по наказателни дела, “Криминалистика за всички”, “Да надникнем зад кулисите на криминологията и криминалистиката”.

Срещите спомагат за професионалното ориентиране на учениците и за вземане на решение за бъдещата им реализация.