Повод за гордост

Виктория Стайкова Стайкова, ученичка от 12в клас, с миналогодишното високо постижение -допусната до Националния кръг на олимпиадата по български език и литература – направи възможно организирането на група на ученици от 12 клас по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ за учебната 2019/2020г. с ръководител г-жа Даниела Денева. Виктория Стайкова беше сред 10-те ученици от 12 клас, класирани за Национален кръг на състезанието по български език и литература „Любословие“, който се проведе на 26.02.2020г., като стана първенец за страната в своята възрастова група.