Отлично представяне на Учебна компания “Reborn” на национален форум

Трима участници – три награди! Такъв е резултатът на представителите на УК „Reborn“ от първата им национална изява.

Десислава Георгиева от X б, Вероника Нейкова и Тина Гърненкова от X г клас взеха участие в  Иновационен лагер за генериране на идеи към Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ на JA Европа и Европейския институт за иновации и технологии „Суровини“ (EIT Raw Materials).

Събитието бе организирано от Джуниър Ачийвмънт България (JA България), а целта на инициативата е да запознае младежите с предимствата на работата със суровини, природни ресурси и „кръговата икономика“, както и с възможностите за стартиране на бизнес в сферата. Иновационният лагер  даде възможност на учебните компании да генерират бизнес идея и да получат валидация от ментори. Учениците бяха разделени в екипи със задача да предложат решение в рамките на 24 часа. Членовете на отборите не се познаваха и трябваше бързо да се сработят помежду си, за да действат ефективно заедно. Прилагайки „учене чрез правене”, учениците развиха уменията си за междуличностна комуникация и решаване на проблем.

Одобряването на тримата представители на УК „Reborn“ за участие в  Иновационния лагер беше повод за радост, но резултатът от проявата на нашите представители ни донесе голяма гордост, защото те се върнаха с грамоти и награди за заети с отборите си 1-во (Тина), 2-ро (Вероника) и 3-то (Десислава) място. Активността на трите момичета в екипите, ползотворното им участие в генерирането на идеи и в подготовката на презентацията бяха убедително защитени и в представянето на отборите в състезанието. Уменията на нашите ученици за публично изказване проличаха в участието им  и бяха оценени по достойнство.

Тази успешна изява на Учебна компания “Reborn” на национален форум показа, че макар в АЕГ „Гео Милев“ за първи път да се  предоставя възможност на учениците да придобият бизнес компетенции, то те се справят отлично в новата сфера на познание и както винаги дават своя принос за издигане на авторитета на училището.

Иновативната система за обучение на Джуниър Ачийвмънт България вече се прилага успешно в гимназията. Бизнес компетенциите, които учениците от АЕГ „Гео Милев“ придобиват в Клуб „Учебна компания – предприемачество“ и чрез дейността на Учебна компания „Reborn“, на този етап може да нямат голям икономически ефект, но  резултатите за всеки участник се измерват с придобитите умения и знания, с промяната в нагласите и културата на учениците относно предприемачеството. Следвайки стриктни счетоводни процедури, през учебната година екипът развива дейност в компанията, като разработва и реализира бизнес идея, набира начален капитал, създава бизнес план, произвежда и продава продукта си. В рамките на Програмата „Учебна компания“ учениците се научават как да осъществят своята идея за бизнес в реално предприятие. Преди месец нашият вицепрезидент Алекс Желязков от XI д клас демонстрира, че макар УК да е симулация, тя работи като всяка действителна фирма. Той показа предприемчивост, прилагайки на практика основните понятия, тактики и методи в организацията и управлението на фирмите, и успя да реализира самостоятелно бизнес идея, прояви инициатива, произведе продукция, извърши продажба и осъществи печалба, като на 31 октомври организира щанд и представи УК “Reborn” в Хелоуинския базар на АЕГ “Гео Милев”.

Пожелаваме на нашите предприемчиви момичета и момчета от УК “Reborn” нови успехи!