Награда „Камойш София”

Тема на конкурса за 2020 г.

„Ако една чайка можеше да ми донесе лисабонското небе”…

или сто години от рождението на великата Амалия Родригеш

 

Секция 1 (ниво А1-В1)

Секция 2 (ниво В2-С2)

 

1.     Конкурсът е насочен към учащите португалски език и към любителите на Португалия и има за цел развиване и надграждане на знанията им, свързани с португалските език, култура, история, литература и изкуство.

 

2.     В конкурса нямат право да участват специалисти от областта на португалоезичието.

 

Секция 1 (ниво А1-В1)

 

1.     Секцията е разделена на три възрастови групи:

·       I – от 7 до 13 години

·       II – от 14 до 18 години

·       III – над 18 години

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

2.     Категориите, между които участници могат да избират са следните:

·       Творческо писанеесе / разказ / приказка на български език;

·       Визуални изкуства (картина, графика, колаж, снимка).

 

3.     Категории и критерии:

·       Творческо писане – до 3 стандартни машинописни страници, формат “Times New Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 1,5;

·       Визуални изкуства – с размер между А5 и А3, изработени на хартия или друг гъвкав материал, така че да позволяват навиването и пренасянето им в пощенски тубус; не сгъвайте, не ламинирайте и не поставяйте произведенията в рамка; не се допускат триизмерни произведения..

 

Секция 2 (ниво В2-С2)

 

1.     Тази секция не е разделена на възрастови групи и съдържа две категории:

 

 – Есе на португалски език

 

 – Литературен превод (от португалски на български език)

 

Тъй като тази година се отбелязват 100 години от рождението на великата Амалия Родригеш и почитаме фадото като португалско културно наследство, участниците трябва да представят преводи на 3 песни от жанр фадо (не е задължително песните да са на Амалия Родригеш, могат да бъдат и на друг изпълнител) или едно есе, чиято тема да се основава на цитат от фадо песен.

 

2.     Текстовете трябва да съдържат следните технически характеристики:

 

Ensaio: до 3 страници, формат “Times New Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 1,5; ако работата съдържа изображения, те трябва да бъдат приложени отделно със съотвената номерация;

 

Tradução: до 6 страници (3 страници съдържащи оригиналния текст на песните и 3 страници превод), формат “Times New Roman”, шрифт 12, разстояние между редовете 1,5.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

1.     Всеки участник има правото да участва само с една творба. В конкурса не се допуска участието на колективни творби.

2.     Творбите трябва да са оригинални. Не се допускат копия.

3.     Творбите трябва да бъдат изпратени в затворен плик, на адреса на „Камойш София”: София, 1000,  ул. Позитано 7, блок 3, етаж 5. Работите трябва да бъдат абсолютно анонимни. Втори затворен плик трябва да съдържа имената на кандидата, адрес, телефонен номер, електронен адрес и, за ученици и студенти – учебното заведение, в което изучава португалски. Всички писмени работи могат да бъдат изпратени и на и-мейл camoes.sofia@gmail.com, като личните данни трябва да се съдържат в самия и-мейл, извън прикачения документ за участие.

4.      „Камойш София” не носи отговорност за повредени, унищожени или изгубени по време на доставката творби. Творбите не се връщат на авторите им – те стават собственост на „Камойш София”, който ще ги използва в различни пътуващи изложби, с некомерсиална цел за популяризиране на Португалия.

5.     Журито се състои от реномирани преподаватели по португалски език и култура от различни учебни заведения, за да се гарантира безпристрастното оценяване на кандидатите. Журито ще оценява работите по предварително изготвени критерии.

6.     Критериите за оценяване са шест:

съдържание  и обусловеност (писмени и визуални творби)

оригиналност и креативност (писмени и визуални творби)

тематичност (писмени и визуални творби)

естетика (писмени и визуални творби)

задълбоченост и последователност (писмени творби)

владеене на езика (писмени творби)

 

 

 

 

 

 

 

  • Краен срок за предаване на творбите: 10.09.2020. Участници, които не са спазили срока за представяне на творбите се дисквалифицират.
  • Резултатите ще бъдат обявени в началото на октомври и ще бъдат официално публикувани на сайта на Института и на Facebook страницата на „Камойш София”.

 

  • С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и ги приемат.

 

Ако имате допълнителни въпроси, изпратете ни ги на email: camoes.sofia@gmail.com

 

 

Награди

 

Във всяка секция, всяка категория и всяка възрастова група ще бъде връчена само една първа награда, която ще се състои от определено парично възнаграждение и два билета за следващия концерт, организиран от „Камойш София” (в зависимост от града, от който е награденият участник). Също така ще има една втора и една трета награда, чиито печеливши ще получат ваучери.

 

Всички участници ще получат сертификат за участие.