Връчване на дипломи на зрелостниците от випуск 2020 год. на АЕГ „Гео Милев“

Уведомяваме всички ученици от 12 клас и техните родители, че тържественото връчване на дипломи за завършено средно образование  от випуск 2020 ще се осъществи в двора на гимназията на 25.06.2020 год. от 12:00 часа. Дипломите се получават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Учениците, които не могат да присъстват на официалната церемония, могат да си получат  дипломите в рамките на работното време в стая 202.

Традиционното изпращане на абитуриентите на  гимназията ще бъде на 26.06.2020 год. от 18:30 часа на терасата пред КЦ “Морско казино“.

 

От ръководството