Открит урок на Ченгене скеле

На 18 май 2023г. беше проведено мероприятие съвместно с Областен информационен център- Бургас и ученици от АЕГ „Гео Милев“. Участваха ученици от 9д клас. Беше изнесена интересна лекция за зараждането на рибарското селище, което поставя основите на съвременният град Бургас. Бяха разгледани различни етапи от стопанското развитие на града, с интересни археологически и исторически експонати. Имаше интересни артефакти от римската империя, гръцката колонизация и древните траки. Беше изнесена информация за  различните стопански дейности характерни за региона от миналото до днес.