Шест паралелки на Английска езикова гимназия „Гео Милев” повишиха финансовата си грамотност в общ час на класа

На 24.03.2021г. випускът на XI клас проведе онлайн общ час на класа на тема „Финансова грамотност за начинаещи“. Събитието, осъществено в платформата Teams, е част от празничния календар на дейностите, посветени на 50-годишнината на училището.  В екипа „АЕГ-Випуск-2022“ се събраха 138 участници – ученици, класни ръководители и гости, сред които и директорът на гимназията.

Уебинарът „Финансова грамотност за начинаещи“ бе организиран от Учебна компания „Green REBORN“. Да се повиши финансовата грамотност на учениците в гимназията и да им се осигури обучение по базово икономическо образование са главните цели на Клуб „Екологично предприемачество“ (през учебната 2020/2021 година) и Клуб „Учебна компания – предприемачество“ (през 2019/2020). Младите предприемачи имат желание да споделят с по-широк кръг наученото в процеса на дейността на двете учебни компании на АЕГ „Гео Милев“ – УК „Reborn и УК „Green REBORN“. В уебинара пролича стремежът на партньорите да запознаят своите съученици с важни за всеки съвременен човек умения.

Разясниха се понятията доход, разход, актив, пасив, лични финанси, семеен бюджет, спестяване, инвестиране, застраховане, пенсионен план и др. Обяснени бяха принципите за успешно управление на личните финанси и се дадоха съвети за разумно отношение към тях. Отговорено бе на зададените въпроси. С народни мъдрости като „Капка по капка – вир става.” и напътствия от световни финансисти модераторът Алекс Желязков от XIIд клас илюстрира насоките, които даде за спестяване и инвестиране. Александър Иванов от XIа клас представи под формата на казус особеностите на личния и семейния бюджет. Той даде указания как да се планира разходването на финансовите ресурси на отделния човек и на семейството, като се изработят личен и семеен бюджет. Тина Гърненкова от XIг клас беше подготвила онлайн базиран тест с 10 задачи относно личните финанси. Още по време на събитието няколко ученици бяха успели да отговорят правилно на повечето въпроси.

В края на занятието госпожа Жаклин Нейчева поздрави учениците за любознателността им. Директорът отбеляза високото ниво на професионализъм от страна на партньорите от „Green REBORN“ и оцени  организацията на уебинара като отлична.

Общият час на класа на 24 март 2021г. не е единственото събитие в подобна форма във випуска на XI клас. Съвместните дейности, провеждани онлайн,  се посрещат с интерес и се приемат с одобрение от учениците. Първият общ час на класа се проведе на 29 април 2020 г. Той бе в Деня на професиите в АЕГ “Гео Милев”, когато шестте паралелки се събраха да отбележат Деня на труда и да обсъдят темата за професионалното ориентиране. Целият випуск се събра отново на 8 май 2020г., когато под формата на дискусия се проведе бинарният урок по история и литература на тема „9 май – Ден на Европа и/или Ден на Победата”. Тържествен час на класа в XIд клас под надслов „50 години Английска езикова гимназия “Гео Милев”- Бургас“ постави на 13 януари 2021 началото на дейностите от празничния календар за юбилея на учебното заведение. XIд клас организира събитието, посветено на Патронния празник на училището, който се отбелязва на 15-ти януари. Бяха поканени и се присъединиха и гости – членове на ръководството, представители на други класове, партньори от УК.

          Учебна компания „Green REBORN“ е организатор на три юбилейни дейности: уебинара „Финансова грамотност за начинаещи“, уебинара „Кръгова икономика за начинаещи“ и (при присъствено обучение) изграждане на уелнес работни пространства и кътове за почивка в сградата на училището.

 

През следващата седмица ще се проведе второто събитие. Каним випуска на XI клас отново да се събере заедно на 31.03.2021 от 11:00 часа за уебинара  „Кръгова икономика за начинаещи“.