Усмивки, общуване, игри, стратегии, свобода на мисълта, емпатия, заедност…

През дните между 21 и 24 ноември учениците от 11.клас на АЕГ “Гео Милев” бяха посетени от Паула и Бернат – доброволци към сдружение “Възможности без граници”.

Всички възпитаници бяха предизвикани да дискутират върху трудни теми, свързани с предразсъдъците и стериотипите, които волно или неволно са наложени в обществото. Единадесетокласниците демонстрираха толерантност, умение за работа в екип, асоциативна мисъл и желание за обогатяване на общата им култура.

По време на занятията по интереси “Развиване на въображението” младежите се запознаха с правилата на настолната стратегическа игра “Барабар”. Освен че се забавляваха заедно, разгърнаха потенциала на логическото си мислене и приложиха знанията си по английски език.

Безспорно такива дни зареждат с ентусиазъм и вяра както учениците, така и техните учители.

Проямяната идва отвътре!