Поздравления!

Виктория Стайкова Стайкова от 12в клас е удостоена с престижното звание „лауреат“ на Националната олимпиада по български език и литература. Поздравления за Виктория и нейния учител г-жа Даниела Денева!