ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА „ЗЕЛЕНИЯ СПОРТ“ В УЧИЛИЩЕ

Познай и събери отпадък – акция за чистота и спортни дейности! 

Днес не се събираха сливи за смет. Събираха се отпадъци, срещу знание!

След учебните часове, отбори от осмокласници и деветокласници в АЕГ „Гео Милев“ проведоха интерактивна игра в стил “Treasure hunt” в двора на гимназията, по инициатива на методическото обединение за физическо възпитание и спорт. Задачата на всеки отбор бе да събере определен тип отпадък – метал, хартия, пластмаса. Имаше уловка, разбира се – трябваше да открият преподавател, който да може да им предостави отпадък от същия тип, ако отговорят правилно на зададен въпрос. Въпросите бяха свързани с различни екологични проблеми, поставени през учебните предмети география, физика, химия, история и биология за съответните нива: 8 и 9 клас.

След получаване на инструкциите, всички вкупом се втурнаха „на лов“ за отпадъци. Удоволствието от играта бе както за ученици, така и за преподаватели! Отборът, събрал най-много отпадъци от конкретен тип, получаваше и подсказки, чрез които да реши ребус и по този начин да се запознаят с различни глобални заплахи към природата. Естествено, имаше победители и победени, но спечелихме всички ние. Неусетно в играта, а и основно от страна на учениците от 10-ти и 11-ти клас училищната среда стана по-чиста и приветлива.

В спортния празник присъстваха и още спортни дейности на площадките и игрищата в двора на училището – баскетбол, волейбол и футбол.

Благодарим на учителите и учениците за положеното старание, на Община Бургас, за предоставените награди и пожелаваме на всички спортен дух, чисто и ползотворно знание, приветлива околна среда и сплотени екипи през тази учебна година и занапред!