Свободно място в 11 клас

Съобщения

Свободно място в 11 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии Подаване на документи ще става в срок до 13.05.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи: 1. Заявление до директора –

Свободни места в 8 клас

Съобщения

2 Свободни места в 8 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Руски език  Подаване на документи ще става в срок до 26.04.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи: 1. Заявление до директора – по образец на гимназията ( попълва

Свободно място в 9 клас

Съобщения

Свободно място в 9 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език   Подаване на документи ще става в срок до 19.04.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи: 1. Заявление до директора – по образец на гимназията (

Свободно място в 10 клас

Съобщения

Свободно място в 10 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Руски език   Подаване на документи ще става в срок до 05.04.2024г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи: 1. Заявление до директора – по образец на гимназията 2. Свидетелство

Свободно място в 11 клас

Съобщения

Свободно място в 11 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии  Подаване на документи ще става в срок до 30.04.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи: 1. Заявление до директора –

Свободно място в 9 клас

Съобщения

Свободно място в 9 клас за учебната 2023-2024 година  – Английски език/Немски език/Графичен дизайн Подаване на документи ще става в срок до 14.02.2024г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Класирането ще се извърши по бал. Необходими документи: 1. Заявление до директора

Свободно място в 12 клас

Съобщения

Свободно място в 12 клас за учебна година 2023-2024 Английски език / Руски език / Математика / Изобразително изкуство Подаване на документи ще става в срок до 15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил

Свободно място в 12 клас

Съобщения

Свободно място в 12 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии   Подаване на документи ще става в срок до  15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от

Свободно място в 12 клас

Съобщения

Свободно място в 12 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Български език и литература Подаване на документи ще става в срок до 15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище

Свободно място в 11 клас

Съобщения

Свободно място в 11 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии Подаване на документи ще става в срок до 15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи: 1. Заявление до директора – по