Свободно място в 12 клас

Съобщения

Свободно място в 12 клас за учебна година 2023-2024 Английски език / Руски език / Математика / Изобразително изкуство Подаване на документи ще става в срок до 15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил

Свободно място в 12 клас

Съобщения

Свободно място в 12 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии   Подаване на документи ще става в срок до  15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от

Свободно място в 12 клас

Съобщения

Свободно място в 12 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Български език и литература Подаване на документи ще става в срок до 15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище

Свободно място в 11 клас

Съобщения

Свободно място в 11 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии Подаване на документи ще става в срок до 15.12.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи: 1. Заявление до директора – по

Свободно място в 10 клас

Съобщения

Свободно място в 10 клас за учебната 2023-2024 година  – Английски език/Китайски език Подаване на документи ще става в срок до 24.11.2023г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Класирането ще се извърши по бал. Необходими документи: 1. Заявление до директора – по