Свободно място в 10 клас

Съобщения

Свободно място в 10 клас за учебната 2023-2024 година  – Английски език/Китайски език Подаване на документи ще става в срок до 24.11.2023г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Класирането ще се извърши по бал. Необходими документи: 1. Заявление до директора – по